Qiu Hao Serpens by Matthieu Belin

c2a9-matthieu-belin_qiu-hao005

Black and white photo shoot for Qiu Hao F/W 2011|SERPENS taken by  photographer Matthieu Belin.

28_ Matthieu Belin _ Qiu Hao Book c2a9-matthieu-belin_qiu-hao006 c2a9-matthieu-belin_qiu-hao008 c2a9-matthieu-belin_qiu-hao025 c2a9-matthieu-belin_qiu-hao0141 matthieubelin_3